Ir directamente al recurso

Nou Positró 4. Física i química

1. El moviment
2. Forces. Equilibri
3. Les forces i el moviment
4. Treball, energia i calor
5. Pressió. Estàtica de fluids
6. Gravitació universal
7. Les ones. El so i la llum
8. Taula periòdica dels elements
9. Enllaç químic
10. El llenguatge de la Química
11. La reacció química
12. Compostos del carboni
13. Desenvolupament sostenible

Este libro contiene:

 • 13 secuencias

 • 1111 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. El moviment

  Molts objectes que ens envolten estan en moviment. Entre els que ens resulten més familiars hi ha els vehicles de transport aeri, terrestre i marítim. Nosaltres també estem en continu moviment, encara que no ens n'adonem, ja que ens movem amb la Terra mentre gira al voltant del seu propi eix i es desplaça al voltant del Sol. Des de temps remots, l'ésser humà s'ha preguntat per la naturalesa del moviment i les seves causes. [...]

 • 2. Forces. Equilibri

  Pocs conceptes físics ens són tan familiars com el concepte de força. De fet, tots tenim una idea intuïtiva sobre què són les forces i de quina manera es manifesten al nostre voltant, per bé que moltes vegades confonem l'esforç físic associat a moltes tasques quotidianes amb el concepte de força. En aquest tema explicarem amb rigor el que és una força i estudiarem els efectes de les forces aplicades sobre els cossos. [...]

 • 3. Les forces i el moviment

  Els tres noms més rellevants en el desenvolupament històric de les lleis de la natura que relacionen les forces i el moviment són Aristòtil, Galileu i Newton. El filòsof grec Aristòtil pensava que perquè un cos es pogués moure calia una força. Si la força deixava d'actuar-hi, el cos s'aturaria. També creia que els cossos pesants queien més ràpidament que els lleugers. [...]

 • 4. Treball, energia i calor

  Hem vist que l'estat de repòs o de moviment dels cossos canvia per l'acció de les forces. També sabem que els canvis que es produeixen contínuament a la natura són deguts a l'acció de l'energia. Aleshores, com es relacionen les forces i l'energia? Doncs per mitjà d'una magnitud que veurem en aquest tema: el treball. [...]

 • 5. Pressió. Estàtica de fluids

  L'estudi del concepte de pressió i de les lleis que compleixen els líquids i els gasos ens ajudarà a entendre per què un ganivet no talla si no està esmolat, per què ens poden fer mal les orelles si ens submergim a molta profunditat dins l'aigua, la manera com arriba l'aigua als habitatges, com funcionen la premsa hidràulica, els frens hidràulics dels vehicles i els baròmetres, per què floten els vaixells i els globus aerostàtics... [...]

 • 6. Gravitació universal

  Tot i que poden semblar molt diferents, el fet que després de saltar tornem a caure a terra i el fet que els planetes girin al voltant del Sol estan relacionats entre si. La llei de la gravitació universal, demostrada per Newton al segle XVII, estableix els factors dels quals depèn la força amb què dues masses s'atreuen entre si i com es relacionen. [...]

 • 7. Les ones. El so i la llum

  Ver actividades

  El so i la llum són dos fenòmens que ens permeten obtenir una gran quantitat d'informació sobre el nostre entorn. Es tracta de fenòmens de naturalesa ondulatòria, és a dir, tant el so com la llum són ones. Al llarg d'aquest tema tractarem com es produeixen i es transmeten les ones, com també les característiques de la seva propagació i alguns dels fenòmens que experimenten durant aquesta propagació. [...]

 • 8. Taula periòdica dels elements

  Trobar un llibre en una biblioteca és fàcil perquè els llibres estan distribuïts pels passadissos i les prestatgeries segons uns criteris d'ordre que permeten localitzar-los de manera força senzilla. Anàlogament, els científics ordenen els coneixements que generen en les seves recerques. [...]

 • 9. Enllaç químic

  Hi ha milions de compostos químics, però poc més d'una centena d'elements. Aquest fet mostra la gran facilitat que tenen els àtoms dels elements per unir-se entre si i formar estructures complexes. Això no obstant, hi ha uns quants elements, els anomenats gasos nobles, que s'escapen d'aquesta tendència, ja que és difícil que s'uneixin amb altres elements per formar compostos. [...]

 • 10. El llenguatge de la Química

  Ver actividades

  A l'inici de la química, els científics posaven qualsevol nom, segons el seu parer, a les noves substàncies que anaven descobrint. Aquesta manera d'anomenar els productes resultava poc pràctica, ja que era bastant habitual que una mateixa substància rebés diversos noms. [...]

 • 11. La reacció química

  Ver actividades

  Segurament, la combustió de la fusta fou la primera reacció química utilitzada per la humanitat. El foc proporcionava calor i permetia cuinar els aliments, cosa que els feia més gustosos i nutritius. Des d'aleshores, la humanitat no ha deixat de cercar reaccions químiques per obtenir energia o transformar unes substàncies en unes altres. [...]

 • 12. Compostos del carboni

  Actualment es coneixen milions de compostos químics, la majoria dels quals (a la ratlla del 98%) contenen carboni. El carboni forma tants compostos perquè la seva estructura electrònica li permet unir-se amb quatre enllaços covalents a molts elements: hidrogen, oxigen, nitrogen, etc., i principalment a altres àtoms de carboni per formar llargues cadenes. [...]

 • 13. Desenvolupament sostenible

  Moltes persones creuen que el deteriorament mediambiental del nostre planeta és un fet recent, atribuïble principalment al gran desenvolupament tecnològic i científic de l'últim segle, i això no és del tot cert. Els éssers humans sempre hem aprofitat els recursos disponibles, i poc sovint ho hem fet d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Així, la desforestació va començar fa milers d'anys, quan ens vam fer sedentaris. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: